Betingelser

    1. Om ADVODANhub
     ADVODANhub er en platform til dokumentstyring for virksomheder.
     ADVODANhub drives af Advodan A/S, Njalsgade 76, 2300 København S, CVR-nr. 29795185.
    2. Vilkår for brug
     Disse vilkår (”Vilkår”) vedrører enhver brug af ADVODANhub. I forbindelse med etablering af en virksomhed på ADVODANhub og oprettelse af en brugerprofil accepterer du Vilkårene, herunder eventuelt på vegne af den virksomhed brugen vedrører. Efter etableringen af en virksomhed kan andre brugere inviteres ind i ADVODANhub. Personen, som du inviterer, kan tildele nye brugere forskellige roller og rettigheder. Den bruger, der opretter virksomheden i ADVODANhub, ejer materialet for virksomheden. Alle brugere, som accepterer en invitation til en virksomhed i ADVODANhub, skal oprette en profil med navn og kontaktoplysninger samt acceptere disse Vilkår.
     <br/
    3. Pris
     Din ADVODANhub-konto er gratis, indtil du har uploadet flere end 35 dokumenter. Derefter betaler du 150 kr. ex moms per konto per måned. Beløbet opkræves af dit nærmeste ADVODANhub-kontor. Der opkræves 6 måneder forud. Du kan altid opsige til udløbet af indeværende opkrævningsperiode. Ønsker du en anden ordning med rådgivning fra ADVODAN i relation til den/de virksomheder, du lægger på ADVODANhub, så kontakt dit nuværende eller nærmeste ADVODAN-kontor for at aftale vilkårene med din ADVODAN-advokat.
     <br/
    4. Ansvar
     Dit brug af ADVODANhub skal overholde Vilkårene, gældende lovgivning samt andres rettigheder. Du er ansvarlig for dit egen brug af ADVODANhub, herunder det materiale, du uploader, downloader, deler m.v. Advodan A/S er ikke ansvarlig for det indhold, som uploades og evt. deles via ADVODANhub.
     <br/
    5. Rettigheder til materiale i ADVODANhub
     Vi har adgang til de dokumenter og øvrige filer (”Materialet”), som uploades i dit ADVODANhub, herunder navne og kontaktinformationer på brugere. Materialet tilhører ejeren, og Advodan A/S opnår ingen ret til Materialet. For at kunne levere de ydelser, der er en del af ADVODANhub, giver du os tilladelse til en række begrænsede handlinger med Materialet, herunder hosting og sikkerhedskopiering. Vi gør brug af følgende udbydere:

      • Amazon S3 bruges til at opbevare data.
      • Intercom til chat
      • Heroku som serverudbyder

     <br/

    6. Adgangskode
     Hjælp os med at holde Materialet beskyttet og del ikke adgangsoplysningerne til ADVODANhub med andre. Overhold almindelig praksis for sikker håndtering af adgangsoplysninger. Giv fx ikke andre adgang til din personlige bruger.
     <br/
    7. Brug af skabeloner
     ADVODANhub kommer i en kommende version til at indeholde skabeloner, som kan købes og tilrettes til egen brug. Advodan A/S påtager sig intet ansvar for brugen af skabelonerne, og du opfordres til at søge juridisk rådgivning. Kontakt din ADVODAN-advokat.
     <br/
    8. Sletning af indhold
     Vi forbeholder os retten til at slette indhold, der kan betragtes som at være krænkende.
     <br/
    9. Sletning af brugere
     Alle brugere kan slette deres egen brugerprofil på ADVODANhub. Derudover kan administrator også slette brugere. Sletning af ejeren medfører samtidig sletning af ejerens virksomhed hos ADVODANhub, jf. nedenfor.
     <br/
    10. Opsigelse
     Du kan til enhver tid ophøre med at bruge ADVODANhub. En opsigelse har virkning med det samme.
     Vi forbeholder os ret til at suspendere eller lukke en virksomhed hos ADVODANhub, hvis:

     1. En bruger af en virksomhed overtræder Vilkårene,
     2. ADVODANhub bruges i strid med gældende lovgivning eller på en måde, der medfører risiko for skade eller tab for Advodan A/S eller andre personer,
     3. Ejeren har ikke været logget ind på ADVODANhub i en periode på 12 måneder, og ikke har reageret på vores påmindelser.

     Vi vil give dig besked i forvejen – med rimeligt varsel – via den e-mailadresse, der er tilknyttet ejeren, for at afhjælpe den aktivitet, der fik os til at kontakte dig, og give ejeren mulighed for at eksportere Materialet fra ADVODANhub. Hvis du efter et sådant varsel ikke udfører de trin, vi beder dig om at udføre, vil vi ophæve eller suspendere din adgang til din virksomhed i ADVODANhub. Vi vil ikke give varsel før opsigelsen, hvis:
     (a) Der er tale om en væsentlig misligholdelse af Vilkårene,
     (b) Vi risikerer at pådrage os juridisk ansvar, eller hvis det ville kompromittere vores evne til at levere ADVODANhub til vores andre brugere, eller
     (c) lovgivningen forhindrer os i at gøre det.
     <br/

    11. Ansvarsbegrænsning
     Advodan A/S påtager sig ikke noget ansvar for din brug af de skabeloner, der stilles til rådighed i ADVODANhub. Advodan A/S kan herunder ikke gøres ansvarlige for:

      • Tab som følge af brug af ADVODANhub, hverken direkte eller indirekte tab
      • Tab som følge af mistede data, manglende adgang til ADVODANhub, mistet omsætning m.v.
    12. Tvister
     Vilkårene kan ændres af Advodan A/S med tre måneders varsel for brugere, der anvender ADVODANhub gratis, og med 6 måneders varsel for brugere, der betaler for brug af ADVODANhub.

© Starthub ApS | Njalsgade 76, 2300 København S | Betingelser | Privatlivspolitik | Cookiepolitik